Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op deze pagina lees je welke activiteiten we uitvoeren tijdens de conceptfase, uitvoering en evaluatie van nieuwe projecten. Deze worden ondersteund door activiteiten uit onze programma's onderwijs, onderzoek en ondernemen. Hiervoor werken we nauw samen met de faculteit. De input die hieruit voortkomt is voor ons van grote waarde om te kunnen innoveren.
Onze activiteiten
 • Opzetten van samenwerkingsverbanden
  • Identificeren en het opzetten van samenwerkingsverbanden met strategische stakeholders zoals (wetgevende) overheidsinstanties, commerciële partijen, tech bedrijven, juristen en beleidsmakers.
  • Faciliteren van burgerparticipatie, betrokken via het netwerk van maatschappelijke organisaties en rechtswinkels.
  • Betrekken van relevante (interdisciplinaire) onderzoekers of studenten bij de ontwikkeling van projectvoorstellen of de uitvoering hiervan: van de UvA en andere academische instellingen.
  • Op basis van de projectresultaten, het identificeren en evalueren van: tech development partners, legal designers,  marketing & communicatie experts, kunstenaars, grafisch vormgevers en multimedia producenten. 
 • Ontwikkelen en opleveren van concrete projectvoorstellen
  • Faciliteren van het definiëren van problemen met behulp van master, promotie of post-doc onderzoek.
  • Schrijven van projectvoorstellen, complete voorstellen of de delen die gaan over impactontwikkeling van projectplannen, inclusief de begroting, tijdlijnen, risico-analyse, activiteitenanalyse, sprint-planning en communicatiestrategie.
  • Ontwikkelingen van de doelen om impact te maken, bijbehorende meetmethoden en een monitoring- en evaluatiestrategie. 
  • Operationele en financiële projectmanagement.
  • Evaluatie en rapportage tijdens het project en na afloop.
 • Ontwerpen en testen van juridische oplossingen
  • End-to-end management van een Human Centered Design benadering van de ontwikkeling van digitale of analoge oplossingen. 
  • Ruimte in onze incubator om het product verder te ontwikkelen en een start-up, sociale onderneming of een NGO te lanceren. 
  • Testen en waarde toekennen aan een juridische oplossing of MVP met relevante stakeholders; welke uitmonden in suggesties voor verbeteringen.
 • Marketing en verspreiding
  • Ontwikkeling van unieke marketing en communicatiestrategieën door inzet van ons netwerk van onder andere kunstenaars, filmmakers, verhalenvertellers en ontwerpers.
  • Co-design en management van aan projecten gerelateerde evenementen in onze Law Hub, de faculteit of externe locaties. 
  • Indirecte toegang verlenen tot onze communicatiekanalen en die van de faculteit.
Onze 3 O's
 • Onderwijs

  Academische programma’s of programma’s voor vaardigheden die op de faculteit worden verzorgd voor studenten, onderzoekers en externe professionals.

  • Ons keuzevak in de mastersopleiding Justice Entrepreneurship (bekroond met een award) is een jaarlijks terugkerend vak waarin studenten worden getraind om Legal Design methoden toe te passen om tot echte juridische oplossingen te komen (dit vak wordt in een beknoptere versie ook aangeboden aan studenten van de studie PPLE).
  • Professional Education in vorm van masterclasses; het meest recente voorbeeld is De Responsieve Overheidsjurist, ontwikkeld en uitgevoerd samen met onderzoeksgroep ACLPA.
  • Clinic Rechtshulpverlening en clinic Recht en Beleid waarbij studenten binnen deze onderwerpen tools krijgen aangereikt om te reflecteren op wat het betekent om verschillende professionele rollen te bekleden in de hedendaagse, veeleisende maatschappij. 
  • Pilot met psychologiestudenten om de dienstverlening van de vrouwenrechtswinkel te verbeteren.
  • Onderwijsprogramma's over onderwerpen als klimaatrechtvaardigheid, mensenrechten, wetgeving en beleid als onderdeel van de Amsterdam Law Practice.
  • Cursussen en trainingen ter ondersteuning van rechtswinkelstudenten. Deze omvatten: professionele ontwikkeling, juridische probleemoplossing en verbeterde dienstverlening, en worden op landelijk niveau aangeboden door oprichting van onze Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels.
 • Onderzoek

  Kennisvergaring door eigen onderzoek, of door het ondersteunen van onderzoekers van de faculteit bij hun eigen onderzoeksactiviteiten.

  • In-house onderzoek naar informele, eerstelijns en tweedelijns juridische dienstverlening, met inbegrip van rechtswinkels en sociaal advocaten.
  • Ontwikkeling en uitvoeren van Skillshare; een loopbaanprogramma voor onderzoekers waarbij intervisie, training en praktisch advies centraal staan.  
  • Geven van persoonlijk advies aan alle medewerkers van de faculteit omtrent subsidieaanvragen en met betrekking tot onderzoeksontwerpen en valorisatie. 
  • Co-design en het hosten van evenementen zoals onderzoekssymposia.
 • Ondernemen

  Vergroten van de interesse en betrokkenheid van studenten op het gebied van innovatie van het recht en de ontwikkeling van diensten voor de maatschappij.

  • Aanbieden van een plek in de incubator, waarbij startups een jaar lang intensief worden ondersteund. Hier is in totaal plek voor acht ondernemingen, waarvan vier ook meedingen in onze Startup Fund t.w.v. €2.500 startkapitaal. 
  • Een serie van ideation-workshops om studenten van andere onderwijsinstellingen te inspireren concepten te ontwikkelen voor specifieke juridische problemen.
  • Ontwikkeling van een nieuwe rechtswinkel voor ondernemers, de Startup & Stichting Rechtswinkel. Deze rechtswinkel is tevens onderdeel van ons jaarlijks terugkerende event, de Incuboater, waarbij gratis juridisch advies aan startups en NGO's wordt verleend.