Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Zo gaan we te werk

Allereerst stellen we voor elk project vast wat onze doelen zijn en welke impact we hiermee willen maken. Vervolgens passen we vaste methodes toe om deze uitkomsten te meten. Voordat we daadwerkelijk met een project aan de slag gaan, beoordelen we of het voldoet aan onze criteria. Denk hierbij aan ethiek, potentiële impact en kwaliteit. Dit betekent niet alleen dat we kritisch kijken naar het juridische en maatschappelijke probleem, maar ook naar potentiële partners. Omdat we zelf ondernemers zijn, werken we graag samen met partners die een vergelijkbare op impact-gerichte aanpak hanteren.

Wanneer een project is goedgekeurd, maken we een voorstel dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De aanpak is een combinatie van onderwijs, onderzoek en ondernemen.
  • Zowel maatschappelijke partners als collega’s van de faculteit zijn betrokken.
  • Een strategie voor de verzelfstandiging van het project, zodat het (uiterlijk na 3 jaar) kan worden overgedragen. Dit is in lijn met de strategie van de onze broedplaats.
  • Het gebruik van Human Centered Design methodologieën in de ontwikkeling van digitale of analoge producten, dienstverlening of tools.

Onze methode in de praktijk

We werken zowel inside-out als outside-in. Op facultair niveau houdt dit in dat we door onze workshops, masterclasses en ons onderwijsprogramma in nauw contact staan met onderzoekers en studenten. We vertalen hun expertise en motivatie naar concrete projectvoorstellen die het traditionele, juridische werkveld kunnen veranderen. Voor externe projecten geldt dat net anders; deze zetten we op naar aanleiding van een vastgesteld juridisch vraagstuk. Of wel door een open call of op verzoek van een maatschappelijke partner. In sommige gevallen wordt er eerst uitgebreider onderzoek gedaan om het juridische probleem te definiëren, voordat we tot oplossingen kunnen komen. We hebben hieronder een casus uitgewerkt om dit te verduidelijken.  

Casus: MBO-studenten bewust maken van hun arbeidsrechten en de bescherming hiervan. 
Onze aanpak: onderzoekers van de faculteit doen onderzoek naar de sociale factoren die het gebrek aan kennis van arbeidsrecht en tekort aan bescherming, voor deze groep veroorzaken. In samenwerking met het ROC is een Human Centered Design-aanpak ontwikkeld om deze studenten te betrekken bij het zoeken naar oplossingen van de problemen die zij zelf ondervinden, en af te lezen zijn in de onderzoeksresultaten. Door middel van MVP-ontwikkeling en toetsing, krijgen de meest succesvolle oplossingen de mogelijkheid om landelijk op te schalen met behulp van het Law Hub-incubatorprogramma en fondsen.

Partners

We werken nauw samen met instanties en organisaties uit de juridische sector. Omdat we een niet-commerciële entiteit zijn, geven we de voorkeur aan maatschappelijke organisaties of organisaties die maatschappelijke impact maken. Afgezien van het feit dat wij in-house legal tech ontwikkelen, staan we ook open voor samenwerkingen met externe legal tech-organisaties en andere commerciële bedrijven, indien passend.