Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Rechtswinkels die in de Law Hub gehuisvest zijn, bieden juridische ondersteuning aan rechtzoekenden. Sommige van deze rechtswinkels houden spreekuren bij ons op locatie, anderen elders in de stad.

Amsterdam Law Practice

Deze rechtswinkels vallen onder het ervaringsonderwijs, de Amsterdam Law Practice, van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Studenten krijgen hier een unieke kans om hun kennis in de praktijk toe te passen en tegelijkertijd bij te dragen aan de toegankelijkheid van het recht. 

De Regenboog Groep

In aanvulling hierop, zijn wij een samenwerking aangegaan met De Regenboog Groep. Bij de Regenbooggroep, afdeling Armoede, worden kwetsbare Amsterdammers gekoppeld aan een van de regenbooggroep-vrijwilligers (maatjes). Indien deze burgers juridische ondersteuning kunnen gebruiken, zorgen wij voor een doorverwijzing naar een van onze rechtswinkels.

Subidieaanvraag rechtswinkels

Vanaf het collegejaar 2022-2023 wordt een subsidie alléén verstrekt ten behoeve van verdere ontwikkeling en verbetering van de rechtswinkel. Rechtswinkels die in aanmerking willen komen voor een subsidie moeten inleveren:

1. Een voorstel van maximaal 2 pagina’s
In dit voorstel zal onderbouwd moeten worden hoe de rechtswinkel de kwaliteit van de rechtshulpverlening wil verbeteren of de rechtswinkel wil ontwikkelen in het nieuwe collegejaar. Denk hierbij aan de volgende speerpunten:

  • Administratieve ondersteuning van rechtswinkeliers

  • Effectiever werken

  • Kwaliteit van de juridische adviezen/juridische diensten

  • Herkennen van maatschappelijke problemen

  • Werving van cliënten

  • Werving van rechtswinkeliers

  • Trainen van rechtswinkeliers

  • Naar een landelijke vereniging 

2. Een begroting waaruit blijkt hoe de subsidie zal bijdragen aan het uitvoeren van de speerpunten.

Een aanvullende voorwaarde voor deze subsidie is dat er vóór 1 juli 2023 een verantwoording (maximaal 2 pagina’s) moet worden ingeleverd met daarin een beschrijving van de uitvoering van het voorstel, de resultaten en bewijzen van gemaakte kosten.

Beoordelingscriteria:

Medewerkers van de Amsterdam Law Hub nemen een beslissing of het gevraagde bedrag wordt toegekend. Voorstellen worden beoordeeld op:

  1. Onderbouwing van de voorgestelde verbetering/ontwikkeling van de rechtswinkel.

  2. Financiële onderbouwing

Aanvragers worden op of vóór 15 oktober 2022 via email op de hoogte gesteld van de beslissing. 

FdR-student met interesse in ervaringsonderwijs? 

Meld je dan hier aan tijdens de vakaanmelding voor het tweede semester! 

 

Juridische vraag?

Neem een kijkje bij welke rechtswinkel of clinic je hiervoor het beste terecht kunt!
Houd er rekening mee dat rechtswinkels tijdens de zomervakanties gesloten zijn.