Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Co-workers

Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers komt op voor bedreigde advocaten. Ze helpen advocaten om hun taak als beschermer van de rechtsstaat vrij en onafhankelijk te kunnen uitoefenen en worden ingezet om vervolging van advocaten te voorkomen of te beëindigen.

Public Interest Litigation Project (PILP)

Het Public Interest Litigation Project (PILP), een onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), verkent de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.

Pro Bono Connect

Pro Bono Connect is in Nederland dé bemiddelaar tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en advocatenkantoren die gratis juridisch advies willen verlenen.

Bureau Clara Wichmann

Bureau Clara Wichmann streeft naar een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland door bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en regelgeving en de wettoepassing.

Arbeidsmarktresearch

Arbeidsmarktresearch (ARR) is onderdeel van de UvA en is verbonden aan de vakgroep Arbeidsrecht van de rechtenfaculteit. ARR staat onder leiding van prof. dr. Evert Verhulp.

La Strada International

La Strada International is een Europees NGO platform tegen mensenhandel, dat opkomt voor de belangen van slachtoffers mensenhandel en (arbeids-) uitbuiting in Europa.

Stichting Civic

Stichting Civic zet zich in voor beter inburgeringsbeleid. Beleid dat is gebaseerd op feiten, ervaringen en wetenschappelijk onderzoek waarmee nieuwkomers een goede start krijgen in hun nieuwe thuisland.

Nuhanovic Foundation

De Nuhanovic Foundation ondersteunt slachtoffers van internationale misdrijven bij het verkrijgen van rechtsherstel en compensatie. De stichting beheert een proces-fonds en doet onderzoek op het gebied van internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht.

Yazidi Legal Network

Stichting Yazidi Legal Network ondersteunt de Jezidi gemeenschap in Nederland en daarbuiten bij het verkrijgen van erkenning van en, rechtsherstel en compensatie voor de internationale misdrijven tegen hen gepleegd.

ARTICLE 19 Europe

ARTICLE 19 Europe steunt onafhankelijke media, maatschappelijke organisaties en mensenrechtenactivisten in Europa en Centraal-Azië om het recht op vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie uit te oefenen en te verdedigen. Met als doel dat zij hun essentiële werk ter plaatse kunnen voortzetten.

United Way the Netherlands

United Way the Netherlands streeft naar blijvende, positieve verandering binnen kwetsbare, Nederlandse doelgroepen. Hun missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven binnen deze gemeenschappen door middel van individuele giften, bedrijfsgiften en vrijwilligerswerk.

Stichting SEMA

Stichting SEMA werkt in landen als Oeganda en Kenia aan transparantere publieke dienstverlening in de juridische sector. Via technologie en lokale studenten teams kunnen burgers (anoniem) feedback geven op de diensten bij o.a. politie, justitie en gerechtshoven.