Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Co-workers

Lees hieronder meer over de partijen waarmee wij samenwerken.

Lawyers for Lawyers
Lawyers for Lawyers komt op voor bedreigde advocaten. Ze helpen advocaten om hun taak als beschermer van de rechtsstaat vrij en onafhankelijk te kunnen uitoefenen en worden ingezet om vervolging van advocaten te voorkomen of te beëindigen.
Public Interest Litigation Project (PILP)
Het Public Interest Litigation Project (PILP), een onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), verkent de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.
Pro Bono Connect
Pro Bono Connect is in Nederland dé bemiddelaar tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en advocatenkantoren die gratis juridisch advies willen verlenen.
Bureau Clara Wichmann
Bureau Clara Wichmann streeft naar een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland door bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en regelgeving en de wettoepassing.
Arbeidsmarktresearch
Arbeidsmarktresearch (ARR) is onderdeel van de UvA en is verbonden aan de vakgroep Arbeidsrecht van de rechtenfaculteit. ARR staat onder leiding van prof. dr. Evert Verhulp.
La Strada International
La Strada International is een Europees NGO platform tegen mensenhandel, dat opkomt voor de belangen van slachtoffers mensenhandel en (arbeids-) uitbuiting in Europa.
Stichting Civic
Stichting Civic zet zich in voor beter inburgeringsbeleid. Beleid dat is gebaseerd op feiten, ervaringen en wetenschappelijk onderzoek waarmee nieuwkomers een goede start krijgen in hun nieuwe thuisland.
Nuhanovic Foundation
De Nuhanovic Foundation ondersteunt slachtoffers van internationale misdrijven bij het verkrijgen van rechtsherstel en compensatie. De stichting beheert een proces-fonds en doet onderzoek op het gebied van internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht.