Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Nederlandse Vereniging voor Rechtswinkels (NVR) is een landelijk initiatief vanuit de Law Hub, waar inmiddels 45 rechtswinkels bij zijn aangesloten. Vóór de oprichting werd er nauwelijks samengewerkt, maar dankzij de NVR zijn rechtswinkels nu verenigd én wordt er op nationaal niveau kennis en ervaring uitgewisseld waardoor de kwaliteit van rechtshulp aanzienlijk verbetert.

Jaarlijks helpen meer dan 110 rechtswinkels in Nederland naar schatting 35.000 kwetsbare burgers met gratis rechtshulp. Dat rechtswinkels een belangrijke rol vervullen binnen de maatschappij, moge dus duidelijk zijn. Het belang van een centrale plek waar zij zich verenigen, evenzo.

Wat er is bereikt tot dusver

Sinds de oprichting van de NVR in 2023, waar rechtswinkels uit Nederland, Aruba en Curaçao worden ondersteund, is er al veel bereikt. Zo zijn er meer dan twaalf praktische en theoretische trainingen georganiseerd, variërend van gespreksvaardigheden tot huurrecht en schuldenproblematiek, en is er een trainingsprogramma ontwikkeld voor rechtswinkels, waardoor vrijwilligers beter worden opgeleid. Daarnaast hebben leden gratis toegang tot het kennisplatform van de Academie voor de Rechtspraktijk, wat bijdraagt aan de professionalisering van rechtswinkels. Ook zijn er landelijke samenwerkingen gesloten met onder andere de Raad voor Rechtsbijstand en de Nationale Ombudsman, wat de efficiëntie en effectiviteit van de rechtshulp verhoogt. Verder wordt er structurele data verzameld over rechtswinkels ter verbetering van de dienstverlening en de sector in het algemeen. Bovendien neemt de NVR deel aan meerdere landelijke overleggen, gericht op het verbeteren van (eerstelijns) rechtshulp en toegang tot recht voor mensen in kwetsbare posities.

De NVR draagt bij aan een rechtvaardigere samenleving

De maatschappelijke impact van deze inspanningen is enorm. Door rechtswinkels te professionaliseren en kennis te delen, krijgen meer mensen toegang tot kwalitatieve rechtshulp, wat bijdraagt aan een rechtvaardigere samenleving. De NVR blijft werken aan het behartigen van de belangen van haar leden. Hoe? Door het opzetten van een kennisplatform waar rechtswinkels ervaringen en best practices kunnen delen, het inrichten van casemanagementsystemen om betere adviezen te geven, en het aangaan van meer landelijke en regionale samenwerkingen. Verder organiseert de NVR intervisiesessies en werkbezoeken voor leden, neemt ze deel aan werkgroepen georganiseerd door partners zoals het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Divosa, en stelt ze een landelijke kwaliteitsrichtlijn voor rechtswinkels op.

Met deze initiatieven zorgt de NVR ervoor dat kwetsbare burgers in Nederland, Aruba en Curaçao betere toegang krijgen tot rechtshulp. Dit draagt bij aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving.