Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Law Hub Challenge-thema’s

Start-up Incubator

Op 9 september 2019 zijn wij gestart met de Sustainability Justice Challenge met onze partner NautaDutilh. Er is een groeiend mondiaal probleem van klimaatverandering en toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Op grond van de Duurzame Ontwikkelingensdoelen van de VN, met name doelen 6 en 13, hopen wij samen met onze partner NautaDutilh een start-up te kunnen ondersteunen die hier oplossingen voor wilt vinden. Het recht bepaalt vaak de kaders binnen welke verschillende actoren kunnen opereren om deze doelen na te streven.

Daarnaast hebben wij de thema’s Legal Tech, met onze partner ARAG, en Acces to Justice. De Law Hub Challenge is bedacht om oplossingen te vinden, die rechtsproblemen slimmer en beter oplossen voor mensen die het echt nodig hebben. We zoeken dus met name ondernemers die het recht breder trekken dan alleen het juridische, en beginnen bij de problemen zoals die worden ervaren door mensen. Conflicten tussen huurders en huisjesmelkers in Amsterdam. Vluchtelingen die hun rechten niet begrijpen na aankomst in Nederland. Iemand wiens naam en creditcard gegevens worden misbruikt voor online transacties. Kinderen die slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Een arbeidsconflict terwijl je je eigen CAO-rechten niet begrijpt. En ga zo maar door.

Thema’s

Sustainability Justice Challenge met NautaDutilh

De Sustainability Justice Challenge richt zich op klimaatactie, toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, een eerlijkere verdeling van waterbronnen en -systemen onder het internationale waterrecht, en een duurzaam gebruik van de natuurlijk bronnen in het algemeen. Het is toegespitst op de VN Duurzaamheidsdoelen nr. 6 en 13.

Acces to Justice

Acces to Justice heeft te maken met het creeren van sociale verandering en maatschappelijke impact, waarbij rechtvaardigheid een centrale rol speelt. Je kunt denken aan ideeen als het verbeteren van de positie van de zwakkeren binnen de huizenmarkt, inclusiviteit van minderheden, rechten van werknemers of zzp'ers en het beschermen van de zwakkeren in het algemeen in allerlei posities en het bevorderen van een meer gelijkwaardige samenleving.

Legal Tech met ARAG

Legal Tech heeft te maken met het inzetten van technologie om juridische diensten of processen efficiënter te laten verlopen of toegankelijker te maken voor mensen. Dit gebeurt door middel van automatiseringsprocessen of bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Op die manier kun je het werk van een advocaat deels automatiseren waar mogelijk, waardoor juridische diensten goedkoper en toegankelijker worden. Advocaten kunnen zich op die manier meer focussen op hoogwaardiger advieswerk waardoor de juridische industrie daarnaast verbeterd kan worden.