Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In september is de nieuwe stageregeling voor masterstudenten ingegaan. Het vak Stage maakt nu onderdeel uit van het ervaringsonderwijsaanbod in de Amsterdam Law Practice (ALP) en er zijn nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van studiepunten voor een stage. Studenten krijgen onder meer een collegereeks over beroepsethiek en professionele identiteit van Iris van Domselaar.

Stages zijn sinds september 2019 onderdeel van het ervaringsonderwijsaanbod in de Amsterdam Law Practice (ALP). Het doel van het vak Stage is omstudenten als onderdeel van hun professionele vorming te leren reflecteren op het eigen functioneren als jurist in een concrete werkomgeving. 

Collegereeks

Studenten krijgen in de collegereeks 'Beroepsethiek en professionele identiteit voor juristen in de praktijk' en bijbehorende literatuur de relevante beroepsethische kaders en sociaalpsychologische inzichten aangeboden. Deze inzichten kunnen ze gebruiken voor reflectie op de ervaringen die ze tijdens de stage opdoen. 

Praktijkervaring

Bovendien biedt de stage studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen binnen het vakgebied van de master(track) en om de tijdens hun studie verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen in praktijksituaties. Ook is dit vak bij uitstek geschikt voor loopbaanoriëntatie, omdat studenten kennismaken met het reilen en zeilen binnen een specifieke rechtspraktijk.  

Toetsing

De toetsing van de stage vindt plaats op basis van een stageverslag waarin studenten onder andere reflecteren op hoe de eigen juridische rol tijdens de stage is ingevuld en welke dilemma’s ze zijn tegengekomen en hoe ze daarmee om zijn gegaan. 

Voorwaarden