Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Toegang tot recht

Wat houdt dit in?

Of je toegang kunt krijgen tot het rechtssysteem, en dus je recht kunt halen, mag niet afhankelijk zijn van je sociaal-economische status, etnische achtergrond of opleiding. Kort gezegd: iedereen heeft recht op oplossingen voor juridische problemen.

Helaas blijkt in de praktijk dat moderne rechtssystemen hier niet goed op zijn ingericht. Kijk naar de Toeslagenaffaire in Nederland, of de illegale invasie van Rusland in Oekraïne. Zowel op nationale- als internationale schaal hebben burgers onze hulp nodig. 

We zijn specialisten op dit gebied, en de ervaring leert dat we met onze combinatie van 'onderzoek, onderwijs en ondernemen' écht systemen kunnen veranderen. Niet alleen vergroten we met behulp van onze methodologie de kans op kruisbestuivingen; we kunnen onze projecten ook eenvoudiger opschalen. Hierdoor komen we tot praktische, juridische oplossingen die burgers nodig hebben. 

Hoe vertalen we dit door naar onze projecten?

Zoals in elk van onze projecten, richten we ons op de kloof tussen recht en rechtvaardigheid. Dit kunnen problemen zijn die Nederlandse burgers ondervinden, maar het kunnen ook universele, juridische onbstakels zijn - buiten onze eigen landsgrenzen.

Samen met wetenschappelijke collega’s, docenten, en maatschappelijke partners hebben we inmiddels al een breed scala aan projecten opgezet. Projecten die direct hebben bijgedragen aan een verbeterde toegang tot het recht. 

Partners

We werken op dit thema nauw samen met het Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice (ACLPA), C-Lab, Gemeente Amsterdam, de Raad voor Rechtsbijstand, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en met Stichting Allemansrecht.