For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

De Responsieve Overheidsjurist

Masterclass voor overheidsjuristen

De Toeslagenaffaire heeft ons allen doen beseffen hoe belangrijk het is om, in de rechtsverhouding tussen burgers en de overheid, steeds naar een balans te zoeken in regelgeving en beginselen als redelijkheid, evenredigheid en dienstbaarheid. Helaas blijkt het vinden van een rechtvaardige oplossing voor rechters en overheidsjuristen niet altijd eenvoudig. Precies om die reden hebben we in samenwerking met ACLPA voor deze laatstgenoemde beroepsgroep, in samenwerking met hoogleraren, onderzoekers en docenten van de UvA en HvA, een masterclass ontwikkeld.

De Responsieve Overheidsjurist is een tweedaagse masterclass speciaal ontwikkeld voor juristen die binnen (uitvoerende) overheidsinstellingen te maken krijgen met dilemma’s rond uitvoering van (soms geautomatiseerde) besluiten, beroepen en reacties hierop, die al dan niet kunnen stuiten op hun eigen beroepsethische overwegingen. Het vergt een professionele denkhouding waarbij niet alleen de rechtsstatelijke, ethische en juridische dimensies van belang zijn, maar dit ook geplaatst wordt in de context van de organisatiecultuur en toenemende digitalisering in besluitvorming. In deze cursus zullen we dan ook, geïnspireerd door het ideaal van de reflectieve professional, gezamenlijk over deze dimensies en context reflecteren.

In samenwerking met sprekers van de UvA en HvA focussen we ons op de ethische, juridische, digitale en organisatorische dilemma’s waarmee een overheidsjurist te maken kan krijgen. We behandelen van micro naar macro de eigen rol van de jurist, de omgang met procedures, uitdagingen van digitalisering die hiermee gepaard gaan, en de organisatiecultuur. Theoretische kaders worden afgewisseld met casusbesprekingen en begeleide discussies in een kleine groep professionals. Tussen de twee dagen door is er tijd voor reflectie en het meenemen van leerdoelen in de praktijk. Cursisten ontvangen een certificaat na bijwoning van beide cursusdagen.

Succesvolle eerste editie

We hebben inmiddels onze eerste editie afgerond, en met succes. Meer hierover kun je in dit artikel terug lezen.