Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Law labs

In law labs werken studenten samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven en medewerkers van de faculteit samen. Binnen de law labs van de Amsterdam Law Practice wordt er gewerkt aan het oplossen van problemen en aan innovatie, veelal in een interdisciplinair format.

Law labs in de Amsterdam Law Practice

Labs in het Nederlands

Legal Tech Lab

Studenten die deelnemen in de master privaatrecht of arbeidsrecht kunnen de kans krijgen ervaring op te doen in een snelgroeiende ontwikkeling; legal tech. Dat staat voor innovatieve, technologische veranderingen in toepassing en benadering van het recht. Denk aan digitale initiatieven als chatbots en platforms voor het bij elkaar brengen van juridisch vraag en aanbod, tot verdergaande ontwikkeling van tools die de rechtspositie van de gebruiker bepalen door middel van interactieve beslissystemen. Ook artificiële intelligentie en blockchain mogen niet in dit rijtje ontbreken.

Law lab ‘Design of Justice: ontwerp de ruimte voor recht van de toekomst’

Voertaal Engels, toetsing in het Nederlands is mogelijk

In het interdisciplinaire vak ‘Design of Justice’ werken rechtenstudenten samen met architectuurstudenten van de Academie van Bouwkunst aan ‘de ruimte voor recht van de toekomst’, met als doel op een nieuwe manier te leren kijken naar de functie en rol van het (straf)recht in de maatschappij.

Beginselen van de democratische rechtsstaat

De beginselen van de democratische rechtsstaat vormen de basis bij de bestudering van het Strafrecht en het Staats- en Bestuursrecht. Denk aan het legaliteitsbeginsel en denk aan de taak van de rechter bij het toepassen en vorming van het recht. Omdat de gedachtenvorming over de democratische rechtsstaat in vele rechtsstelsels aan de orde is, zal ook naar andere rechtsstelsels worden gekeken. 

Lab: Het arbeidsrecht van de toekomst

De arbeidsmarkt is continue in verandering. Nieuwe vormen van arbeid, zoals payrolling, contracting en platformarbeid, komen op en leiden tot juridische vragen op het gebied van de kwalificatie van de overeenkomst, het individuele arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en collectieve arbeidsrecht. Hebben deze werkenden bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst? Of werken zij als zelfstandige? En vallen deze groepen onder de bedrijfstakcao? In dit interactieve lab doen studenten in teams onderzoek naar de uitdagingen waar het arbeidsrecht van de toekomst voor staat.

Labs in het Engels

Information Law & Policy Lab

Het Information Law & Policy Lab biedt masterstudenten de unieke gelegenheid om de theorie en de praktijk op het gebied van informatierecht te combineren.

International Criminal Law Practice

Dit vak biedt ervaringsgericht onderwijs in het vakgebied in het internationale strafrecht.

Homepage van de rechtenfaculteit

Wil je meer weten over de Faculteit der Rechtsgeleerdheid? Ga dan naar de website: uva.nl/rechten.