Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Law labs

In law labs werken studenten samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan het oplossen van problemen en aan innovatie, veelal in een interdisciplinair format.

Vakken in het Engels:

Law lab 1. International Criminal Law Practice II

Studenten van de masters Criminal Law of International Criminal Law worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit law lab.

Meer informatie over Internatlonal Criminal Law Practice II in de Studiegids

Law lab 2. Legal Tech

Studenten van de masters Privaatrecht of Arbeidsrecht worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit law lab.

Meer informatie over Legal Tech in de Studiegids

Law lab 3. ‘Design of Justice: ontwerp de zittingszaal van de toekomst’

Om de rechtszaak van de toekomst te ontwerpen brengt het law lab ‘Design of Justice’ in samenwerking met de stichting Lawyers as Changemakers toekomstige juristen van de UvA en kunstenaars van de Gerrit Rietveld Academie. Het doel is innovatieve oplossingen te bedenken voor de strafrechtspraktijk.

Dit lab is voor alle masterstudenten toegankelijk.

Meer informatie over ‘Design of Justice: ontwerp de zittingszaal van de toekomst’

Bekijk de film die een weergave is van dit Law Law: een samenwerking tussen studenten van de Rietveldacademie en van de UvA/Amsterdam Law School.

Vakken in het Nederlands

Law lab 4: Beginselen van de democratische rechtsstaat 

Het tweede blok van het vak maakt onderdeel uit van het Amsterdam Law Practice (ALP) binnen de master Publiekrecht. Het biedt een unieke ervaring van ‘learning by doing’.

Meer informatie over Beginselen van de democratische rechtsstaat in de Studiegids

Law lab 5: Platform arbeid en het arbeidsrecht van de toekomst

In dit vak ga je als student in groepen actief op zoek naar de antwoorden op vragen uit de praktijk en zul je voorstellen doen tot verbetering van het huidige arbeidsrecht. Het is ‘learning by doing’: je doet (literatuur)onderzoek, interviewt werkgevers, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties en gaat zelf ook enkele dagen aan het werk bij een van de geselecteerde platforms. Na drie weken intensief onderzoek worden voorstellen tot verbetering van het huidige arbeidsrecht geschreven en aan elkaar gepresenteerd.

Meer informatie over Platform arbeid en het arbeidsrecht van de toekomst in de Studiegids