Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Fair Work & Equality Law Clinic

Amsterdam Law Clinics

Fair Work and Equality Law Clinic

De Fair Work and Equality Law Clinic is een initiatief van studenten en medewerkers van de Amsterdam Law School en biedt juridische diensten aan met betrekking tot alle vraagstukken op het gebied van sociale rechten, arbeidsuitbuiting en gelijkheidsrecht.

In de Fair Work and Equality Law Clinic doen studenten kennis op om een gedegen zaak op te bouwen. De studenten van de Clinic zijn direct betrokken bij het geven van juridisch advies over internationaal en nationaal arbeidsrecht, gelijkheidsrecht en economische en sociale rechten met als doel het verhelpen van schendingen van fundamentele arbeidsrechten en economische en sociale rechten.

De Clinic biedt pro deo-diensten aan diverse organisaties en aan individuele cliënten op het gebied van arbeidsrecht en gelijkheidsrecht.

De Clinic stimuleert het kritisch denken van studenten over de functies van het recht in de samenleving en de mogelijkheid om positieve veranderingen te bewerkstelligen, vooral met betrekking tot arbeidsrechten, gelijkheidsrecht en economische en sociale rechten.

Teamwerk en een praktijkgerichte aanpak

Topstudenten in hun laatste studiejaren aan de Amsterdam Law School doen in teams onderzoek in de Clinic. Zij worden begeleid door leden van de faculteit, onder andere van het Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, AIAS-HSI. Zij krijgen intensieve, praktijkgerichte begeleiding bij het uitvoeren van juridisch onderzoek en het schrijven van een juridisch advies voor externe cliënten. De nadruk ligt op professionaliteit, kwalitatief hoogstaand werk, teamwerk en respect voor vertrouwelijkheid.

Het werk in de Clinic

Het werk in de Clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor cliënten waarvoor de studenten juridisch onderzoek doen, juridisch advies geven en juridische documenten opstellen. Het Clinic werk wordt uitgevoerd in een team van 3 - 5 studenten met regelmatige vergaderingen met begeleiders (en cliënten).

Clinic programma

Naast het Clinic Programma van de Amsterdams Law Clinics biedt de Fair Work & Equality Law Clinic een thematische workshop aan voor haar studenten.

Via deze workshop verwerven de studenten grondige kennis van de arbeidsreglementering en de rol van het arbeids- en gelijkheidsrecht op EU- en internationaal niveau (ILO, VN en Raad van Europa). Er wordt een overzicht gegeven van de Europese, internationale en Nederlandse wetgeving die discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst verbiedt, alsmede op grond van handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of religie/geloof in een aantal gebieden.  Deze achtergrond zal de studenten in staat stellen om arbeidsrecht, ‘aanvaardbaar’ werk en gelijkheidsrechtelijke kwesties in de nationale en internationale juridische context te analyseren. 

De belangrijkste discussiepunten zijn onder meer:

 • Bronnen van het recht
 • Sleutelbegrippen: Directe discriminatie, indirecte discriminatie, intimidatie
 • Bewijslast
 • Rechtsmiddelen en sancties

Lopende en voormalige projecten en publicaties

Voor het tweede semester van het academisch jaar 2020/21 (vanaf februari 2021) zullen studenten die deelnemen aan de Fair Work & Equality Law Clinic zich buigen over de problematiek van arbeidsuitbuiting van EU-migranten die voor uitzendbureaus in Nederland werken. De Clinic zal zich bezighouden met zaken van Spaanse en Poolse werknemers die arbeidsproblemen ervaren of het slachtoffer zijn van arbeidsmisbruik. Het doel van het project is om hun zaken te bespreken met de studenten van de Clinic, een inventarisatie te maken van de meest voorkomende, repetitieve problemen van arbeidsmigranten die voor uitzendbureaus in Nederland werken, en hen juridisch advies te geven.

Poolse en Spaanse arbeidsmigranten zijn tijdens de Covid-19-pandemie sterk getroffen door dit soort problemen. Het is een actuele en relevante vraag die op dit moment speelt vanwege het coronavirus en de Roemer-commissie die de regering adviseert over aanbevelingen over de wetswijzigingen die zouden kunnen worden ingevoerd om het leven van uitzendkrachten te verbeteren. Het gaat om meer dan 400.000 uitzendkrachten in Nederland, waarbij een aantal van hen in een zeer onzekere situatie zitten.

De Fair Work and Equality Law Clinic heeft ook onderzocht of de uitsluiting van sociale zekerheidsuitkeringen van werknemers die minder dan vier dagen per week als huishoudelijke hulp werken - waaronder het verlenen van medische zorg op basis van het overheidsbudget dat aan hun particuliere werkgevers wordt verstrekt - (indirecte) discriminatie van vrouwen vormt, aangezien de overgrote meerderheid van deze huishoudelijke hulp uit vrouwen bestaat.

In een eerdere zaak van de Fair Work and Equality Law Clinic werd de kwestie van (indirecte) discriminatie aan de orde gesteld. De zaak ging over het onderwerp van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. De rechtsvraag betrof de gewoonte om het salaris van een werknemer te baseren op zijn/haar laatstverdiende salaris in een eerdere functie en of dit (indirecte) discriminatie van vrouwen inhoudt. In deze zaak heeft de Clinic samengewerkt met pro deo advocaten.

Contact

Voor vragen over de Fair Work & Equality Clinic kunt u een e-mail sturen naar amsterdamlawclinics@uva.nl of contact met ons opnemen:

Mw. mr. dr. M.S.A. (Marlies) Vegter

Clinical Lecturer Fair Work and Equality Law Clinic

Mw. dr. N.E. (Nuria) Ramos Martin

Clinical Lecturer Fair Work and Equality Law Clinic

Nieuws

Lees het laatste nieuws over de Amsterdam Law Clinics, de Amsterdam Law Practice en de Amsterdam Law Hub.

Aanmelden?

Stuur je sollicitatie in het Engels naar amsterdamlawclinics@uva.nl, gericht aan mevrouw Rosa Lokin-Möhrlein, LL.M, met vermelding in de onderwerpregel 'Application Amsterdam Law Clinics - [jouw naam]'. Het volgende dient opgestuurd te worden:

 • Een CV (max. 2 pagina's);
 • Een overzicht van relevante cursussen en cijfers van cursussen die je hebt gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam of andere universiteiten;
 • Een voorbeeld van 1 - 5 pagina's (maximaal 10) van je eigen schrijven in het Nederlands of Engels met betrekking tot je studie;
 • Een analyse die antwoord geeft op onderstaande vragen, in een door jouw ondertekend Worddocument met vermelding van plaats en datum:
  • Waarom ben je geïnteresseerd in deelname aan de AmsterdamLaw Clinics, en meer specifiek aan de Clinic die je als voorkeur hebt opgegeven? (max 400 woorden)
  • Wat is een van de indrukwekkendste rechtszaken in het algemeen belang die je bent tegengekomen en die voor de rechter is behandeld en waarom is deze zaak zo belangrijk? Wat zou je anders hebben gedaan in een dergelijke zaak? (max. 400 woorden)
 • Opgave van voorkeuren. De Amsterdam Law Clinics streven ernaar dat zoveel mogelijk studenten de kans krijgen om tijdens hun master aan een Clinic deel te nemen. Wij kunnen toelating tot een bepaalde Clinic echter niet garanderen en het aanmeldings en selectieproces voor de Clinic is competitief. Wij raden studenten aan om in de e-mail bij hun aanmelding minimaal 3 Clinics te vermelden op volgorde van interesse.

Indien geselecteerd voor de clinic van eerste keuze, is de selectie bindend.

Deadline voor aanmeldingen voor het eerste semester 2021-2022: 

De aanmeldingen voor het eerste semester van academisch jaar 2021-2022 zijn nog niet geopend; de deadline voor het indienen van sollicitaties zal naar verwachting in maart bekend gemaakt worden via deze website.

Neem contact op met oud-studenten van de Clinic

Als je geïnteresseerd bent in meer praktische informatie over de Clinic en ervaringen van voormalige studenten van de Fair Work and Equality Law Clinic, neem dan contact op met een van de volgende oud-studenten. Stuur een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl en wij zullen je voorzien van de relevante contactgegevens.

Voormalige studenten van de Fair Work and Equality Law Clinic 2019-2020:

 • Jitte Rickli
 • Valentine Schols
 • Lejla Brkic
 • Anastasiia Kachalova