Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Business and Human Rights Clinic

Amsterdam Law Clinics

Business and Human Rights Clinic

In de Business and Human Rights Clinic werken studenten aan zaken en projecten die over de impact van de geglobaliseerde economie op mensenrechten gaan. In de huidige wereldeconomie werken veel bedrijven op transnationaal niveau. Als gevolg daarvan zijn Clinic-projecten grensoverschrijdend; ze betreffen vaak verschillende jurisdicties en vereisen een interdisciplinaire aanpak. 

De projecten van de Business and Human Rights Clinic zien toe op complexe juridische kwesties met een publiek belang, en analyseren de activiteiten van bedrijven tegen onder andere bestaande bedrijfs- en mensenrechtenkaders om deze te beschermen, te respecteren en te bevorderen.

In de Business and Human Rights Clinic combineren studenten theorie en praktijk. Studenten doen juridisch onderzoek en geven pro deo juridisch advies aan particulieren, niet-gouvernementele organisaties en internationale overheidsorganisaties.

Werken op basis van een op mensenrechten gebaseerde en kritische benadering

De Business and Human Rights Clinic probeert bij te dragen aan zaken en projecten die mensenrechten bevorderen, die de gevolgen van de wereldeconomie voor mensenrechten aan de kaak stellen, met name voor de economische en sociale rechten, en die zich bezighouden met de verantwoordingsplicht van bedrijven die door middel van hun bedrijfsactiviteiten impact hebben op mensenrechten. In de Business and Human Rights Clinic wordt een kritische benadering gehanteerd ten aanzien van het recht en het huidige economische systeem, waarbij de machtsbalans tussen bedrijven en werknemers, gemeenschappen en het milieu aan de orde wordt gesteld. Studenten werken op een coöperatieve manier met individuen, gemeenschappen en organisaties, gebaseerd op een vertrouwensrelatie.

Het werk in de Clinic

Het werk in de Clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor onder andere cliënten en niet-gouvernementele organisaties. Studenten werken in teams van 3-5 studenten en worden intensief begeleid. Studenten krijgen een intensieve training op het gebied van fact-finding, juridisch schrijven en communicatievaardigheden. Onderdeel van het werk in de Clinic zijn regelmatige ontmoetingen tussen de student, de supervisor en de opdrachtgevers. De nadruk wordt gelegd op professionaliteit, kwalitatief hoogdstaand werk, teamwerk en respect voor vertrouwelijkheid.

Het Clinic programma

Toekomstige projecten

In het tweede semester van 2020-2021 is een van de projecten waar studenten van de Business and Human Rights Clinic aan kunnen werken een samenwerking met het WNF. Studenten zullen manieren onderzoeken om de bescherming van de mensenrechten te situeren in een bredere context van ecologische integriteit. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de opkomende transnationale ontwikkeling 'Rights of Nature', waarin de rechtspersoonlijkheid en afdwingbare rechten van een toenemend aantal natuurlijke entiteiten, waaronder rivieren, bergen en bossen, worden erkend.

Huidige en voormalige projecten en publicaties

In het eerste semester (2020-2021) werkte de Business and Human Rights Clinic aan de volgende projecten:

Project A: in dit project werken studenten aan een juridische beoordeling van wapenexporten uit Europa naar landen die betrokken zijn bij gewapende conflicten. De studenten zullen de nationale, Europese en internationale wetgeving analyseren. In dit project werken de studenten samen met onderzoeksjournalisten.

Project B: feitelijk en juridisch onderzoek naar de activiteiten van een multinationale onderneming in Latijns-Amerika die milieuschade veroorzaakt. De studenten moeten zowel feitelijk als juridisch onderzoek doen naar de internationaal geldende kaders. Studenten met ten minste een B2-niveau begrip van het Spaans worden specifiek aangemoedigd om te solliciteren.

Voormalige projecten 

SLAPP's-project 

Het afgelopen jaar hebben studenten van de Business and Human Rights Clinic een multi-jurisdictioneel onderzoek gedaan naar het gebruik van strategische rechtszaken tegen publieke inspraak (SLAPP's) in Europa. SLAPP's worden door bedrijven of particulieren gebruikt om publieke waakhonden (klokkenluiders) aan te klagen als middel tot juridische intimidatie. Voor dit project hebben studenten talrijke interviews afgenomen met advocaten, activisten en maatschappelijke organisaties in heel Europa en hebben ze het toepasselijke wettelijke kader geanalyseerd. In januari 2020 werd een voorlopig rapport opgesteld voor de cliënt van de Clinic. Een bijgewerkte en uitgebreidere versie wordt verwacht rond juli 2020.

Wapenhandel

Gedurende twee daaropvolgende semesters hebben studenten van de Business and Human Rights Clinic voor twee NGO's de mogelijkheden onderzocht om de wapenexport naar landen die in een gewapend conflict verwikkeld zijn en betrokken zijn bij het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, wettelijk aan te vechten. De studenten hebben het internationale, Europese en nationale juridische kader onderzocht en een juridische analyse gemaakt, gepaard met strategische overwegingen voor hun cliënten. 

Voorbeelden van andere zaken

In 2019 heeft de Business and Human Rights Clinic twee NGO's bijgestaan in een zaak over twee Nederlandse bedrijven die goederen verhandelen die afkomstig zijn uit het bezette gebied van de Westelijke Sahara. De Clinic analyseerde de juridische implicaties van de handel. Voor een uitgebreide juridische analyse deden de studenten onderzoek naar het recht met betrekking tot bezette gebieden, bepalingen van internationaal humanitair recht, Nederlands burgerlijk procesrecht en EU-consumentenbeschermingswetten.

Nieuws

Contact 

Voor vragen over de Business and Human Rights Clinic kunt u een e-mail sturen naar amsterdamlawclinics@uva.nl.

Aanmelden?

Stuur je sollicitatie in het Engels naar amsterdamlawclinics@uva.nl, gericht aan mevrouw Rosa Lokin-Möhrlein, LL.M, met vermelding in de onderwerpregel 'Application Amsterdam Law Clinics - [jouw naam]'. Het volgende dient opgestuurd te worden:

 • Een CV (max. 2 pagina's);
 • Een overzicht van relevante cursussen en cijfers van cursussen die je hebt gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam of andere universiteiten;
 • Een voorbeeld van 1 - 5 pagina's (maximaal 10) van je eigen schrijven in het Nederlands of Engels met betrekking tot je studie;
 • Een analyse die antwoord geeft op onderstaande vragen, in een door jouw ondertekend Worddocument met vermelding van plaats en datum:
  • Waarom ben je geïnteresseerd in deelname aan de AmsterdamLaw Clinics, en meer specifiek aan de Clinic die je als voorkeur hebt opgegeven? (max 400 woorden)
  • Wat is een van de indrukwekkendste rechtszaken in het algemeen belang die je bent tegengekomen en die voor de rechter is behandeld en waarom is deze zaak zo belangrijk? Wat zou je anders hebben gedaan in een dergelijke zaak? (max. 400 woorden)
 • Opgave van voorkeuren. De Amsterdam Law Clinics streven ernaar dat zoveel mogelijk studenten de kans krijgen om tijdens hun master aan een Clinic deel te nemen. Wij kunnen toelating tot een bepaalde Clinic echter niet garanderen en het aanmeldings en selectieproces voor de Clinic is competitief. Wij raden studenten aan om in de e-mail bij hun aanmelding minimaal 3 Clinics te vermelden op volgorde van interesse.

Indien geselecteerd voor de clinic van eerste keuze, is de selectie bindend.

Deadline voor aanmeldingen voor het eerste semester 2021-2022: 

De aanmeldingen voor het eerste semester van academisch jaar 2021-2022 zijn nog niet geopend; de deadline voor het indienen van sollicitaties zal naar verwachting in maart bekend gemaakt worden via deze website.

Neem contact op met oud-studenten van de Clinic

Als je geïnteresseerd bent in meer praktische informatie over de Clinic en ervaringen van voormalige studenten van de Business and Human Rights Clinic, neem dan contact op met een van de volgende oud-studenten. Stuur een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl en wij zullen je voorzien van de relevante contactgegevens.

Voormalige studenten van de Business and Human Rights Clinic semester 1 2019-2020:

 • Julia Leon Gonzalez
 • Viktor Radev
 • Alexandr Biagioni

Voormalige studenten van de Business and Human Rights Clinic semester 2 2019-2020:

 • Hilde Baarsma
 • Suzan Salama
 • Ludivine Gondouin
 • Lisa Perridon