Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Amsterdam Law Clinic

De Amsterdam Law Clinic van de Amsterdam Law Practice biedt studenten van alle masteropleidingen de mogelijkheid om recht in context te leren en te bestuderen.

Werken aan echte zaken in het maatschappelijk belang

In de Amsterdam Law Clinic, die in september 2018 van start is gegaan, werken studenten aan juridisch advies en onderzoek voor advocaten, NGO's, de (lokale) overheid of andere cliënten. De Amsterdam Law Clinic biedt studenten de unieke kans om aan echte zaken te werken, terwijl ze daarmee hun kennis van het recht in een concrete context verdiepen en hun juridische vaardigheden vergroten.

De zaken beslaan uiteenlopende rechtsgebieden, maar hebben alle tot doel het maatschappelijk belang ("the public interest") te dienen. Als je meedoet aan de Clinic lever je een bijdrage aan de toepassing, ontwikkeling en innovatie van het recht en aan een rechtvaardige samenleving.

Pro Bono

De Amsterdam Law Clinic werkt pro bono voor clienten. Bijvoorbeeld voor advocaten of organisaties met complexe vragen waarvoor bepaalde expertise of kennis van meerdere rechtsgebieden nodig is. Ook kan het zijn dat clienten geen geld hebben voor reguliere juridische bijstand.

Werkvorm en onderwijsbegeleiding

In de Amsterdam Law Clinic werken studenten gedurende een semester in kleine groepen aan een zaak. Afhankelijk van de voorgelegde vraag, schrijven studenten bijvoorbeeld juridische memo's, processtukken, of onderzoeksrapporten. Daarbij worden zij intensief begeleid door docenten van de faculteit. Ter ondersteuning van dit werk volgen studenten interactief en toegespitst onderwijs op het gebied van juridische vaardigheden, "public interest lawyering" en beroepsethiek. 

Wie kan meedoen?

De Amsterdam Law Clinic staat open voor studenten uit alle masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Studenten worden geselecteerd op basis van eerdere (academische) prestaties, motivatie en match met de projecten.

Studenten kunnen aan het begin van ieder semester solliciteren door een email te sturen naar amsterdamlawclinics@uva.nl en deze te richten aan mw. Lara Talsma LL.M. (Manager Amsterdam Law Clinic). Stuur met je e-mail mee: 

  • Een motivatiebrief (max. 1 pagina) waarin je duidelijk je motivatie voor deelname aan de Clinic uiteenzet en uitlegt waarom jij de ideale kandidaat bent. Geef daarin ook je eventuele voorkeuren voor zaken of rechtsgebieden aan.
  • Je CV (max. 2 pagina's)
  • Je cijferlijst (voor zover beschikbaar)

Actuele informatie over het vak, de deadlines en de zaken waaraan we werken, vind je in de Studiegids

Contact

Voor vragen of het voorleggen van een zaak kun je mailen naar amsterdamlawclinics@uva.nl, t.a.v. mw. mr. L.C. Talsma (Clinic Lecturer en Manager Amsterdam Law Clinic).