Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Amsterdam International Law Clinic

Amsterdam Law Clinics

Amsterdam International Law Clinic

De Amsterdam International Law Clinic is een initiatief van studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en biedt juridische diensten aan met betrekking tot alle vraagstukken op het gebied van internationaal recht. De Clinic is opgericht om de vraag van studenten naar meer ervaring met echte zaken en om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van organisaties, bedrijven, individuen en advocatenkantoren naar juridisch advies op het gebied van internationaal recht.

In de internationale juridische praktijk bestaat er een groeiende vraag naar advocaten met een diepgaand begrip van en ervaring in het functioneren en de toepassing van internationaal en Europees recht. De Clinic biedt studenten de mogelijkheid om zulke ervaring op te doen en om tegelijkertijd op een directe manier in contact te komen met hun toekomstige vak.  Deze samenwerking met aan de ene kant organisaties, bedrijven en advocatenkantoren, en aan de andere kant studenten in internationaal recht, is uitzonderlijk in de Nederlandse rechtspraktijk en de Amsterdam International Law Clinic is dan ook uniek in Nederland. 

Zaken kunnen internationale mensenrechten, internationaal strafrecht, internationaal milieurecht, internationaal investeringsrecht, of elk ander gebied binnen het internationale recht betreffen. Recente cliënten zijn onder andere de International Bar Association, the Global Legal Action Network (GLAN), Diakonia (Jerusalem Office), en het Openbaar Ministerie voor de Krim in Oekraïne. 

In de Amsterdam International Law Clinic doen studenten de kennis op om een gedegen zaak op te kunnen bouwen. De studenten van de Clinic zijn direct betrokken bij het geven van juridisch advies over internationaal recht. 

Teamwerk en een praktijkgerichte aanpak

Topstudenten in hun laatste studiejaren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid doen in teams onderzoek in de Clinic. Zij worden geselecteerd op basis van superieure academische prestaties en worden nauwlettend begeleid door medewerkers van de Afdeling Internationaal Publiekrecht en Europees Recht en van het Amsterdam Center for International Law (ACIL).  Zij krijgen intensieve, praktijkgerichte begeleiding bij het uitvoeren van juridisch onderzoek en het schrijven van juridische adviezen voor externe cliënten. De nadruk ligt op professionaliteit, kwalitatief hoogstaand werk, teamwerk, en respect voor vertrouwelijkheid. 

Het werk in de Clinic

Het werk in de Clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor cliënten, waarvoor de studenten juridisch onderzoek doen, juridisch advies geven en juridische documenten opstellen. Het Clinic werk wordt uitgevoerd in een team van 3 – 5 studenten met regelmatige vergaderingen met begeleiders (en cliënten). 

Ons Clinic Programma

Lopende en eerdere projecten en publicaties

Onze recentere projecten betreffen onderwerpen zoals klimaatverandering gerelateerde procesvoering, de bescherming van belangrijke fauna en mensenrechtenschendingen in waardeketens van goederen. Veel van onze cliënten zijn niet-gouvernementele organisaties die kwetsbare groepen vertegenwoordigen, voor wie vertrouwelijkheid van uiterst belang is. 

Het volgende is een greep uit de projecten waarvan de details van onze betrokkenheid vrijgegeven mochten worden.

In het Engels:

 • Monetary Payments for Civilian Harm in International and National Practice
 • Non-Contractual Liability of the EU for Damage Sustained by Women Who Received PIP Breast Implants (2013): Dit rapport is opgesteld door de Amsterdam International Law Clinic op verzoek van Shanta Singh (‘Cliënt’), een advocaat die twintig vrouwen vertegenwoordigt die naar verluidt fysieke en financiële schade hebben geleden door het krijgen van borstimplantaten, voornamelijk implantaten die zijn vervaardigd door het Franse bedrijf Poly Implant Prothèse (PIP). Dit rapport behandelt problemen die ontstaan uit het gebruik van specifiek de PIP implantaten. Het rapport behandelt onder andere de vraag of als de EU aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade geleden door de vrouwen, of het dan ook kan worden overwogen dat die aansprakelijkheid kan worden uitgebreid zodat de schade geleden door vrouwen die alternatieve implantaten hebben gekregen ook gedekt kan worden. 
 • Enforced Disappreances as Continuing Violations (2002): Dit rapport onderzoekt of, en onder welke voorwaarden, gedwongen verdwijningen kunnen worden aangemerkt als een voortdurende schending van mensenrechten. Ten tweede wordt er onderzocht welke kenmerken andere schendingen hebben die worden beschouwd als voortdurend en of de argumentatie in die gevallen kan worden toegepast in het geval van verdwijningen. Ten derde wordt onderzocht of verdwijningszaken indicaties geven die vergelijkbaar zijn met en toepasbaar zijn op voortdurende schendingen. 
 • Establishing an Individual Complaints Procedure Against Violation of International Humanitarian Law (2000): Op het moment bestaat er een gat in de handhaving van en toezicht over internationaal humanitair recht, dat, in tegenstelling tot internationale mensenrechten, geen juridisch of quasi-juridisch mechanisme tot zijn beschikking heeft om individuele klachten over schendingen te behandelen. Als gevolg was het idee om een dergelijk toezichtsorgaan op te richten gestart tijdens de the Hague Appeal for Peace en weer ter attentie gebracht tijdens de Centennial Commemoration of the First Hague Peace Conference. Het huidige advies onderzoekt verschillende beschikbare opties en analyseert een aantal van de vragen die waarschijnlijk zouden opkomen tijdens het opzetten van een dergelijk toezichtsorgaan. 
 • Fundamental Rights and Freedoms in the African Commission on Human and Peoples’ Rights: An Interpretation of Articles 6, 7, 9 and 26 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights (2002)
 • The Competence of the ECHR to Order restitutio in integrum and Specific Orders as Remedial Measures in the Case 46221/99 (2000)
 • Undue Delay in the Case Law of the ECHR: Varicak Marica v. Croatia Osiguranje (2001)

In het Nederlands: 

 • Buitenlandse artsen en actieve euthanasie in Nederland: vervolging in het land van herkomst? (2001)
 • Een Noordzeezendmast en het milieu (2000)
 • Het FOL Verdrag en het volkenrecht: een onderzoek naar de aansprakelijkheid van Nederland naar schendingen van het internationaal recht in Colombia (2001)
 • Kindsoldaten (2001)
 • Verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief (2001)
 • Advies inzake de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van de regering van Argentinië in de periode 19761983 (2000)

Nieuws

Neem contact met ons op

Voor vragen met betrekking tot de Amsterdam International Law Clinic kan u een e-mail sturen naar amsterdamlawclincs@uva.nl

Criteria om aan te melden

De Amsterdam International Law Clinic staat alleen open voor studenten van:

Een specifieke zaak of project van de Amsterdam European Law Clinic of de Amsterdam International Law Clinic kan studenten van andere masteropleidingen de mogelijkheid bieden om deel te nemen. In dat geval zullen deze andere studenten van hun mogelijkheid om zich aan te melden op de hoogte worden gesteld via de website van de Clinic. 

Aanmelden? 

Stuur je sollicitatie in het Engels naar amsterdamlawclinics@uva.nl, gericht aan mevrouw Rosa Lokin-Möhrlein, LL.M, met vermelding in de onderwerpregel 'Application Amsterdam Law Clinics - [jouw naam]'. Het volgende dient opgestuurd te worden:

 • Een CV (max. 2 pagina's);
 • Een overzicht van relevante cursussen en cijfers van cursussen die je hebt gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam of andere universiteiten;
 • Een voorbeeld van 1 - 5 pagina's (maximaal 10) van een stuk dat door jou is geschreven in het Nederlands of Engels met betrekking tot je studie;
 • Een analyse die antwoord geeft op onderstaande vragen, in een door jou ondertekend Word-document, met vermelding van plaats en datum:
  • Waarom ben je geïnteresseerd in deelname aan de Amsterdam Law Clinics, en meer specifiek aan de Clinic die je als voorkeur hebt opgegeven? (max 400 woorden)
  • Wat is een van de indrukwekkendste rechtszaken in het algemeen belang die je bent tegengekomen en die voor de rechter is behandeld en waarom is deze zaak zo belangrijk? Wat zou je anders hebben gedaan in zo een dergelijke zaak? (max. 400 woorden)
 • Opgave van voorkeuren. De Amsterdam Law Clinics streven ernaar dat zoveel mogelijk studenten de kans krijgen om tijdens hun master aan een Clinic deel te nemen. Wij kunnen toelating tot een bepaalde Clinic echter niet garanderen en het aanmeldings- en selectieproces voor de Clinic is competitief. Wij raden studenten aan om in hun sollicitatieminimaal 3 Clinics te vermelden op volgorde van interesse.

Indien geselecteerd voor de Clinic van eerste keuze is de selectie bindend.

Deadline voor aanmeldingen voor het eerste semester 2021-2022: 

De aanmeldingen voor het eerste semester van academisch jaar 2021-2022 zijn nog niet geopend; de deadline voor het indienen van sollicitaties zal naar verwachting in maart bekend gemaakt worden via deze website.

Studiegids

Neem contact op met voormalige Clinic studenten

Als je geïnteresseerd bent in meer praktijkgerichte informatie over de Clinic en ervaringen van voormalige studenten van de Amsterdam International Law Clinic, kan je contact opnemen met de onderstaande voormalige studenten. Stuur een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nlvoor de relevante contactgegevens. 

Voormalige Amsterdam International Law Clinic studenten van het academisch jaar 2019-2020:

 • Ania Jermak
 • MeiAn Prantl
 • Emma Wouters
 • Franca Eckstein
 • Julie Nechat
 • Nuria de Jong